Visszahívás kérése
Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, adja meg az Ön által keresett ingatlan részleteit, valamint elérhetőségeit, hogy kollégáink tájékoztathassák, amennyiben szerepel a portfolióinkban az Ön érdeklődésének megfelelő ingatlan. Tisztelettel, Recovery Zrt.

Jogi nyilatkozat

_________________________________________________________________________________________________

A RECOVERY ZRT. JOGI NYILATKOZATA

A Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Recovery Zrt.) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a Recovery Zrt. által ezen a honlapon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Sütik

A CIB Recovery Zrt. kiemelt célja, hogy elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat nyújtson, és megtartsa megelőlegezett bizalmát.

Jelen szabályzatban jól érthető és részletes tájékoztatást szeretnék adni Önnek arról, hogy weboldalunk látogatása során milyen sütik kerülnek a számítógépére, és miként használjuk a sütik által gyűjtött adatokat.

Mi az a süti?

A süti egy kisméretű szövegfájl, ami az Ön számítógépén, okostelefonján – vagy bármely más eszközön, ami internet hozzáférést biztosít – kerül elhelyezésre és tárolásra, amikor Ön megnyit egy honlapot. A sütik lehetővé teszik, hogy az internetes oldalak felismerjék Önt, megjegyezzék, amikor egy meghatározott honlapra látogat, biztonságos kapcsolatot hozzanak létre egy weboldallal, valamint növeljék a felhasználói élményt és a böngészés kényelmét azáltal, hogy az internetes tartalmakat az Ön preferenciáihoz, érdeklődési köréhez igazítják.

A sütik által tárolt információ egy meghatározott ideig kötődik azokhoz a honlapokhoz, melyeket Ön megnyit mobil eszköze segítségével, a hirdetésekhez, melyekre rákattintott, a böngésző programhoz, melyet használ, továbbá ahhoz az információhoz is, amelyet megoszt egy weblapon, valamint – bizonyos esetekben - az Ön IP címéhez is.

A CIB RECOVERY ZRT: MILYEN TÍPUSÚ SÜTIKET HASZNÁL ÉS MILYEN CÉLBÓL?

1. Látogatás elemző sütik

A látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált weboldal felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy weboldalunkat az oda látogatók elvárásainak megfelelően alakítsuk ki. Nyilvántartjuk a honlapunkra látogatók számát, a megtekintett oldalak számát, a látogatók honlapunkon kifejtett tevékenységét (pl.: mely oldalakra és fejlécekre kattintottak a legtöbben), illetve, hogy milyen gyakran látogatnak vissza weboldalunkra. A felhasználók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, látogasson el erre a honlapra.  

2. Nyomon követési és hirdetési sütik

Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy jobban megismerjük az Ön érdeklődési körét (azáltal, hogy feltérképezzük böngésző tevékenységét honlapunkon) és így személyre szóló hirdetési tartalmakat tudunk megjeleníteni az Ön számára, amelyek érdeklődésére tarthatnak számot. Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. A honlapunkhoz való hozzáférést nem befolyásolja, ha esetleg úgy dönt, hogy Ön ezen sütik használatához nem járul hozzá. A harmadik fél által küldött sütik ugyanezen célt szolgálják. Ezen sütik révén a harmadik fél statisztikákat készít, és személyre szabott ajánlatokat jelenít meg, amikor Ön más weboldalakra látogat. Az ilyen típusú sütik használatakor a harmadik fél adatvédelmi szabályzata az irányadó. Harmadik fél weblapjának hirdetési helyén találkozhat a honlapunkra irányító reklámokkal. Ezeket a reklámokat Társaságunk partnerei helyezik el a felhasználói felületen. Ezek a partnerek kezelik az ilyen reklámfelületről küldött sütik által gyűjtött információkat.

Az Ön választási lehetőségei a sütikre nézve  

Önnek bármikor lehetősége van blokkolni a sütiket a böngészője beállításai között. Ezen felül – a böngésző típusától függően – beállíthatja kizárólag meghatározott típusú, illetve meghatározott forrásból származó sütik letiltását is, továbbá lehetősége van rá, hogy minden alkalommal értesítést kapjon róla, ha egy új sütit akarnak elhelyezni számítógépén, így eldöntheti, hogy ezt elfogadja, vagy elutasítja. Amennyiben részletesebben kíván informálódni arról, hogy böngészője milyen választási lehetőségeket kínál, kattintson a “Beállítások” menüpontra vagy böngészője más elnevezésű hasonló menüpontjára.

Így például:

·       Microsoft Internet Explorer 

·       Mozilla Firefox 

·       Chrome 

A böngésző típusától függően aktiválhatja a privát böngészési módot is, vagy kiválaszthatja a “Ne kövessenek” beállítást is.

Bizonyos sütik célja a felhasználói élmény javítása honlapunkon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a számítógépét több felhasználó is használja, illetve Ön többféle böngészőt is használ, előfordulhat, hogy a sütikre vonatkozó egyes beállításai nem maradnak meg tartósan; vagy azért, mert épp eltérő böngészőt használ, vagy pedig azért, mert egy másik felhasználó megváltoztatta az Ön beállításait. Ezeket a tényezőkre nincs ráhatásunk, így nem tudjuk garantálni beállításai állandóságát.

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a sütik letiltása nem akadályozza meg azt, hogy a számítógépén az Ön által látogatott webes felületeken hirdetések jelenjenek meg. A tiltás csupán az Ön - internetes tevékenysége alapján feltételezett - érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését gátolja. Amennyiben Ön különböző eszközöket használ weblapunk elérésére (pl.: okostelefon, tablet, számítógép, stb.), valamennyi eszközön szükséges elvégeznie adatvédelmi preferenciáinak beállítását.

A Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (EDAA) által létrehozott honlapon (Youronlinechoices) további információkra tehet szert a sütik valamennyi típusáról, nem csupán azokról, melyeket honlapunk használ.

A CIB Recovery Zrt. által használt sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatás

     Süti típusa: Google Analytics

     Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

     Adatkezelés célja: Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.   

     Adatkezelés időtartama/Kezelt adatok: Weboldal használattal kapcsolatos statisztikai adatok. A Google Analytics sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön

(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a CIB Recovery Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása      ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy a CIB Recovery Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A CIB Recovery Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a CIB Recovery Zrt.-re rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait a CIB Recovery Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek.

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

A CIB Recovery  Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dr. Toma Vanda, adatvedelem@cib.hu, CIB Recovery Zrt./Adatvédelem, 1027 Budapest, Medve u. 4-14., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: adatvedelem@cib.hu

Szerzői jog

A Recovery Zrt. weboldalai szerzői jogvédelem alá tartoznak. A RECOVERY Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A felelősség kizárása

A Recovery Zrt. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

- a weboldalak használatával kapcsolatosak,

- a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak,

- a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, az információ továbbításának késedelméből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A Recovery Zrt.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a Recovery Zrt. weboldalaihoz kapcsolódnak.  

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön a Recovery Zrt. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Recovery Zrt. a Kapcsolat menüpontban meghatározottak szerint kezelje. Tájékoztatjuk, hogy a CIB Csoport adatvédelmi tisztviselője dr. Toma Vanda.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása céljából kezeli.

A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics-ből származó mérőkódokat használunk, amelyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel.

A Recovery Zrt. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton a Recovery Zrt. rendelkezésére bocsátott adatokat.

A Recovery Zrt. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendeletének rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.   A CIB Recovery Zrt. adatkezeléseire vonatkozó minden olyan kérdésben, melyek a jelen honlapon nem kerültek meghatározásra – így különösen az érintettek jogaira és érvényesítésükre vonatkozóan a CIB Bank Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak irányadók.

_______________________________________________